Åk 6–9
 
Svenska
3.4 Övningar - Hastighet
1. Enhetsomvandling
a) Vad är hastigheten 25 m/s uttryckt i km/h?
 
b) På en biltävling kan man nå hastigheten 300 km/h. Uttryck hastigheten i m/s.
 
c) Det tog tre timmar för Maria att gå 16,2 km. Vilken var hennes medelhastighet uttryckt i m/s?
 
 
 
2. Jakob åkte i 5 timmar med en medelhastighet av 25 m/s . Hur långt åkte Jakob?
a)