Åk 6–9
 
Svenska
3.3 Medelhastighet
Tänk dig att du åker moped till din kompis. Under färden håller du troligtvis inte samma hastighet. Du accelererar, bromsar och stannar. Ibland kanske du har hastigheten 10 km/h och ibland 30 km/h.

Medelhastigheten är den totala sträckan du har åkt under färden under den totala tiden.Man kan visa medelhastighet med hjälp av ett diagram.

Här nedan ser du ett sträckatid-diagram hur Veronica kör en moped från hemmet till sin kompis.

Här motsvarar den streckade linjen mopedens medelhastighet.

Ur diagrammet kan vi avläsa att det är 50 km till kompisen och att det tog Veronica 1,25 h
(1 timme och 15 minuter) att åka dit
.

Medelhastigheten = s ÷ t =
50 km ÷ 1,25 h = 40 km/hHär kommer några räkneexempel med medelhastighet:
Exempel A

Det tog William 3 timmar att gå 18 km. Vilken medelhastighet hade han? Svara i km/h.

Hastigheten v = s ÷ t
Sträckan s = 18 km
Tiden t = 3 h

Hastigheten = s ÷ t = 18 km ÷ 3 h = 6 km/h

Svar: Williams medelhastighet var 6 km/h
Exempel B
Max gjorde en cykelutflykt.

I diagrammet till höger kan du se en beskrivning av hans cykeltur.


Exempel C

Justin åkte med en medelhastighet av 30 m/s i 3 timmar. Hur många mil åkte Justin?

s = v · t

v = 30 m/s = (3,6 · 30) km/h = 108 km/h
t = 3 h
s = 108 km/h · 3 h = 324 km = 32,4 mil


Svar: Justin åkte 32,4 mil.