Åk 6–9
 
Svenska
3.2 Enheter för hastighet och fart

Meter per sekund
1 m/sKilometer per timme
1 km/h

Miles per hour
Används mest i USA och England.

1 mph= 1,609 km/h = 0,4469 m/s


Foto: Fredrik Enander

Knop
Används av trafik på sjön.

1 knop = 0,5144 m/s = 1,852 km/h


Foto: Max Krabbenhöft
Mach 1
Ljudets hastighet i luften vid havsnivå.


Mach 1 = 343 m/s = 1234,8 km/h

Hur många kilometer i timmen är 1 meter per sekund?
1 min = 60 s

1 h = 60 min = (60 · 60) s = 3 600 s

3 600 m/h = 3,6 km/h

1 m/s = 3,6 km/h

Hur många meter per sekund är 1 kilometer i timmen?
1 km/h = 1 000 m/h ≈ 1 000/60 ≈ 16,7 m/min ≈ 0,28 m/s
1 km/h ≈ 0,28 m/s


Räkneexempel

Exempel A
Vad är hastigheten 5 m/s uttryckt i km/h?

5 m/s = 5 · 60 m/min = 300 m/min
300 m/min = 300 · 60 m/h = 18 000 m/h
18 000 m/h = 18 km/h

Svar: 18 km/h

Exempel B
Vad är hastigheten 108 km/h uttryckt i m/s?

108 km/h = 108 000 m/h
108 000/60 m/min = 1 800 m/min
1 800/60 m/s = 30 m/s

Svar: 30 m/s