Åk 6–9
 
Svenska
3.1 Hastighet och fart
Det finns olika slags hastigheter. Gemensamt är att det beskriver att något händer under en viss tid.

Ett exempel är läshastighet. Då läser du ett antal ord under en minut eller sidor under en timme.

Inom matematiken och fysiken beskriver hastighet och fart hur långt något, t ex ett föremål, rör sig under en viss tid.

Tänk dig att det tar 10 minuter för dig att gå till skolan. För din lillebror tar det 20 minuter att gå samma sträcka. Du har då gått dubbelt så snabbt och har därmed högre hastighet är din bror.


Är det någon skillnad på hastighet och fart?
Vanligtvis använder vi begreppen hastighet och fart för samma sak. Inom fysiken skiljer man dock på begreppen.

Fart: Här spelar riktningen, som ett föremål rör sig mot ingen roll.
Hastighet: Här är det viktigt vilken rörelse och riktning ett föremål har.

Det spelar inte så stor roll vilket av begreppen ovan du använder dig av i vardagligt tal. I denna text kommer vi att använda bägge begreppen där det faller naturligt att använda dem.
Beräkna hastighet
Hastighet är alltså hur långt ett föremål förflyttat sig under en viss tid.

Tänk dig att du förflyttar dig 10 meter på 5 sekunder med samma hastighet.

Hur långt hinner du för varje sekund?


För varje sekund som går har du hunnit 2 meter till.

Din hastighet är alltså 2 meter per sekund: 2 m/s.
Man kan beskriva och beräkna hastighet med formeln v = s ÷ t och visa det med en graf i ett koordinatsystem.

Hastighet förkortas v (från engelskans velocity).
Tid förkortas t.
Sträcka forkortas s.

Linje A beskriver hur Alicia rör sig med konstant (samma) hastighet.

Linje B beskriver hur Bernie rör sig med konstant (samma) hastighet.


Linje A visar att Alicia har färdats 1 m efter 1 s, 2 m efter 2 s och 4 m efter 4 s. Det betyder att Alicias hastighet är:

v = 1 m/sLinje B visar att Bernie har färdats 2 m efter 1 s och 4 m efter 2 s. Det betyder att Bernies hastighet är:

v = 2 m/s