Åk 6–9
 
Svenska
2.8 Tid i decimalform
Hur lång tid är 3,25 h uttryckt i timmar och minuter?

När vi räknar med tid i decimalform gäller det att tänka sig för. 3,25 h är nämligen INTE samma sak som 3 timmar och 25 minuter. Varför då?60 min =
60

60
h = 1h
30 min =
30

60
=
1

2
h =0,5 h
15 min =
15

60
=
1

4
h =0,25 h

På den högra bilden kan vi tydligt se att 0,25 h = 15 minuter. Alltså är 3,25 h = 3 timmar och 15 minuter. Anledningen till det är att det går 60 minuter på 1 timme.

Hur ska vi då tänka när vi arbetar med tid i decimalform?


Vi tittar på ytterligare ett par exempel:
 
Exempel 1

Hur uttrycks 2 timmar och 18 minuter i decimalform?

18 min =
18

60
h = 0,3h


2 timmar och 18 minuter = 2,3 h
Exempel 2

Hur skrivs 4,6 h i timmar och minuter?

4,6 h = 4 timmar och (0,6 · 60) min = 4 timmar och 36 min

4,6 h = 4 timmar och 36 minuter