Åk 6–9
 
Svenska
2.10 Övningar - Tid
1. Skriv följande datum med siffror:
a) femtonde i tolfte, tjugohundratio
 
  tionde januari, tjugohundrafyra
b)
 
 
2. Skriv de sex första siffrorna i personnumret för:
a) en person som är född den trettionde juni 1976.
 
b) en person som fyller 35 år den femte augusti 1984.
 
 
 
3. Tidszoner
a) Sverige ligger en timme före Storbritannien. Hur mycket är klockan i Storbritannien om den är 18.00 i Sverige?
 
b) Ecuadors tidszon (GMT) är -5 och Sveriges tidszon (GMT) är +1. Hur mycket är klockan i Stockholm om den är 20.00 i Quito?
 
c) Bangladeshs tidszon (GMT) är +6 och Sveriges tidszon (GMT) är +1. Hur mycket är klockan i Sverige om den är 12.00 i Bangladesh?
 
d)
Moskvas tidszon (GMT) är +3 och Sveriges tidszon (GMT) är +1. En resa från Stockholm till Moskva tar 2 timmar.
Flyget startar från Arlanda 15.30. Hur dags landar man i Moskva, lokal tid?
 
 
 
4. Enhetsomvandling
a) Uttryck 720 sekunder i minuter.
 
b) Uttryck 7 timmar i minuter.
 
c) Uttryck 1 timme i sekunder.
 
d) Uttryck 10 timmar i sekunder.
 
e) Hur många år är 1 826 dagar?
 
f) Uttryck 5,4 timmar i minuter.
 
g) Uttryck 12,48 dygn i timmar minuter och sekunder.
 
h) Addera 4 h 43 min 37 s med
2 h 32 min 28 s.