Åk 6–9
 
Svenska
2.9 Enhetsomvandling
Tänk om vi skulle uttrycka all tid i sekunder.

- Hur långt är det kvar till sommarlovet?
- Det är 2 419 200 sekunder (2 veckor).

- Hur gammal är du?
- Jag är 473 364 000 sekunder (15 år).

Det skulle inte vara praktiskt. Istället uttrycker vi tiden i lämpliga enheter så att talen inte blir så stora eller små att de blir för svåra att förstå.

Det är viktigt och bra att du kan omvandla olika tidsenheter.

1 år = 365,25 dagar
1 dygn = 24 timmar
1 timme = 60 minuter
1 minut = 60 sekunder
Exempel A

Uttryck 12 timmar i sekunder
.

12 timmar: 12 · 60 min = 720 min
720 min: 720 · 60 s = 43 200 s

Svar: 12 timmar är lika med 43 200 sekunder.
Exempel B

Uttryck 3 628 800 s i dagar
.

3 628 800 s: 3 628 800 ÷ 60 = 60 480 min
60 480 min: 60 480 ÷ 60 = 1 008 h
1 008 h: 1 008 ÷ 24 = 42 dagar

Svar: 3 628 800 s är lika med 42 dagar
.
Exempel C

Hur många minuter är 2,5 timmar?

Här är det vikigt att tänka på att 0,5 h = 30 minuter
2,5 h: 2,5 · 60 = 150 min

Svar: 2,5 timmar är lika med 150 minuter.


Exempel D

Uttryck 23,72 dygn i timmar, minuter och sekunder.

23,72 dygn: 23,72 · 24 = 569,28 h
0,28 h: 0,28 · 60 = 16,8 min
0,8 min: 0,8 · 60 = 48 s

Svar: 23,72 dygn är lika med 569 h 16 min och 48 s.Exempel E

Addera 2 h 39 min 27 s med 1 h 25 min 44 s

2 h + 1 h = 3 h
39 min + 25 min = 64 min = 1 h 4 min
27 s + 44 s = 71 s = 1 min 11 s

Addera de olika tidsenheterna för sig:
3 h + 1 h = 4 h
4 min + 1 min = 5 min
11 s

Svar: 4 h 5 min 11 s