Åk 6–9
 
Svenska
2.7 Tidszoner
Världen är indelad i 24 huvudtidszoner. Detta för att så kallad normaltid tillämpas. Förutom de 24 zonerna tillämpar också några länder halvtimmesavvikelser. Zonerna följer vanligtvis meridianerna vilket är tänkta linjer från norr till söder.

Datumgränsen är i Stilla havet, öster om Nya Zeeland och väster om Hawaii. Det innebär att det skiljer ett kalenderdygn på vardera sidan om linjen.


Bild: www.lfv.se
Den så kallade nollmeridianen går bl a genom England och staden Greenwich, utanför London. När man ska beskriva tidsskillnaderna på jorden utgår man från denna nollmeridian. I Sverige ligger vi en timme före England, d v s när klockan är 10:00 i Sverige är den 09:00 i England. I förhållandet till nollmeridianen, även kallad för GMT, Greenwich Mean Time, är vår tid -1.

Vanligtvis följer zongränserna praktiska linjer som t ex nationsgränser och kustlinjer. 13 länder är så pass stora i västöstlig riktning att de är indelade i flera tidzoner. USA har t ex fyra tidszoner.

I ca 70 länder, varav många i Europa, tillämpas så kallad sommar- och vinter tid. Detta för att ta vara på den ljusa delen av dygnet. I Sverige ställer vi fram klockan en timme på våren och tillbaka en timme (till normaltid) på hösten.


Exempel A

Tänk dig att du ska flyga från Stockholm till Peking.
Flyget går en onsdag 22:30 och du landar torsdag 12:55. Hur lång är flygtiden?

1. Börja med att räkna ut flygtiden utan tidsskillnad.
I detta exempel är den 14 timmar och 25 min

2. Drag sedan bort tidsskillnaden.
Stockholm – Peking har 7 timmars tidsskillnad.

Det betyder att flygningen tar 14h och 25min – 7h =
(14 - 7) h och (25 - 0) min = 7h och 25 min.Exempel B

Vad är tidsskillnaden mellan New York och Stockholm om du startar din flygning från Stockholm 10:40 och landar samma dag 13:35 och resan tog 8h 55 min?

1.
Beräkna flygtiden med de lokala tidsangivelserna: 10:40 – 13:35 är 1h 20 min + 1h 35 min = (1 + 1) h och (20 + 35) min = 2h 55 min.

2.
Drag sedan bort denna tid från flygtiden:
8h 55 min – 2h 55 min = 6h, som är tidsskillnaden mellan Stockholm och New York.