Åk 6–9
 
Svenska
2.5 Klockan
Det finns olika sätt att mäta tid. Det vanligaste är att vi har en typ av klocka. Det finns olika slags klockor och de har utvecklats under lång tid.Solur

Kallas även för skuggkastare. Soluret består av en pil och en båge med tidsmarkeringar. När solen faller på pilen bildas en skugga på bågen, och tiden kan avläsas.

Troligtvis de äldsta tidmätarna. De första soluren var enkla och hade en skiva av trä, sten eller metall och horisontell skuggkastare. Under medeltiden utvecklades soluren att ha en skuggkastare som var parallell med jordaxeln och som riktades mot polstjärnan.
Vattenur
Den enklaste formen består av ett invändigt graderat kärl med hål i botten där vattnet sakta rinner ut. Enkla vattenur är kända redan från ca 2000 f.Kr.

I mer avancerade vattenur, s.k. klepsydror, kunde vattnet från behållaren (där vattennivån hölls konstant) droppa ned på ett vattenhjul, som i sin tur drev en kuggväxel försedd med visare.Timglas

Kallas även för sandur.

Består av två behållare som är sammanfogade med en samlad passage så att sand kan rinna från den ena till den andra behållaren.

Var vanliga från medeltiden fram till 1800-talet. De användes t ex inom sjöfarten där arbets- och viloperiodernas längd var ca 30 min, den tid det tog för sanden att rinna ner.Analog klocka

De mekaniska klockorna kom till under 900-talet och förfinades i efterhand med pendel och fjädrar.

Det första fickuret kom till i början av 1500-talet med det var först under 1700-talet som de blev så pass små att de gick att bära bekvämt.

En analog klocka har vanligtvis en tim-, minut- och sekundvisare.


Foto: Fredrik Enander
Digital klocka

Digitala klockor började användas under senare delen av 1900-talet. Tiden visas med siffror. Antingen med 12- eller 24-timmars räkning.

Klockan på bilden visar tiden en minut över två på eftermiddagen.

Foto: Fredrik Enander
Atomur
Klocka som baseras på hur elektronerna hos en atom eller molekyl rör sig. Dessa klockor är de noggrannaste som för närvarande används. Sedan 1967 används en sådan, cesiumklockan, för att ange vår tidsstandard. Atomur fortar eller saktar sig 1 sekund på 1 miljon år (+-1 s/miljon år). Nya atomur med ännu större noggrannhet är på gång.