Åk 6–9
 
Svenska
2.4 Mäta med egna enheter
Från början, innan t ex enheterna timme och sekund var allmänt accepterade, använde man sig av egna tidsmått.

Kanske har du någon gång funderat på hur lång tid olika saker tar?

Vet du exakt hur lång tid det tar att gå till skolan?

Kanske vet du också hur lång tid det tar att gå till badhuset?

Vi tänker oss att det tar tre gånger så lång tid att gå till badhuset jämfört med att gå till skolan.


Foto: Max Krabbenhöft

Då kan vi säga att det tar 3 skolpromenader att gå till till badhuset.

1 badhuspromenad = 3 skolpromenader

Vi har då skapat två nya egna tidsenheter:
1 skolpromenad och 1 badhuspromenad.