Åk 6–9
 
Svenska

2.3 Personnummer
Personnummer är en identitetsbeteckning för varje person som är folkbokförd i Sverige. Det infördes 1947. Personnummer delas ut av skattemyndigheten i samband med att man registreras i folkbokföringen.

Personnumret består av vilket år, månad och dag man är född.
Dessutom finns det fyra siffror som heter födelsenummer. De kallas i vardagligt tal för ”fyra sista”.

Exempel:91 = Födelseår 1991
09 = Födelsemånad September
22 = Födelsedag i september månad

69xx: länskod före år 1990. Slumpvalda siffror från år 1990.
693x: Jämnt tal = flicka, udda tal = pojke
xxx7: Kontrollsiffra som beräknas med hjälp av de övriga siffrorna.

Av detta personnummer kan vi alltså utläsa att personen är född 22 september 1991 och att det är en kille.