Åk 6–9
 
Svenska

2.2 Läsa och skriva tid

Datum
I Sverige skriver vi vanligtvis datum på två olika sätt:

  • 2006-11-14 (även ibland 06 11 14)
    Utläses: tjugohundrasex, elva, fjorton.

  • 14/11 2006
    Utläses: fjortonde i elfte, tjugohundrasex
    eller fjortonde november, tjugohundrasex.


24-timmarstid

Dygnets tid visas med 24-timmarsintervaller.
Ett nytt dygn börjar kl 00:00 och avslutas kl 24:00.

00:00 och 24:00 är alltså samma tid.12-timmarstid
I bl a engelskspråkiga och en del spansktalande länder använder man ofta så kallad 12-timmarstid. Tiden anges i 12-timmarsintervaller.

Från midnatt till klockan 12 mitt på dagen (00:00 – 12:00) sätter man am (lat. ante meridium) efter klockslaget, under eftermiddag och kväll (12:00 – 24:00) sätter man pm (lat. poste meridium) efter klockslaget.

Man skriver dock aldrig ut 0 istället använder man sig av 12 då tiden är mellan 12.00 och 13.00.

Här följer några exempel: