Åk 6–9
 
Svenska

1.2 Historik

Tid

Människan har under lång tid haft behov av att kunna mäta tiden. Hon såg att årstiderna avlöser varandra. Kanske våra förfäder lade märke till att månen regelbundet såg ut att bli större och mindre. I den arabiska tideräkningen är ett månvarv lika med en månad. Det västerländska sättet att beräkna en månad är lite annorlunda.

Jesus födelse var en så stor händelse att det räknas som år 0, men arabernas tideräkning började när profeten Muhammed flydde från Mecka till Medina, d v s 622 år efter Jesus födelse. Detta, och de olika beräkningarna av en månad, gör att vi räknar tiden från olika tidpunkter.

En filosofisk fråga är när tiden egentligen började. Vissa forskare tror att allt började med ”Big bang”. Det var när universum började expandera och det är en rörelse som fortfarande håller på. Frågan är då hur det var innan med tid och rum?
Hastighet

När posten skulle delas ut på Sveriges landsbygd under 1600-talet fick drängar gå till fots med breven. De var tvugna att hålla en hastighet av 10 km på två timmar. Om de gick långsammare kunde de få fängelse med vatten och bröd i en vecka.

På 1800-talet skickades posten regelbundet mellan Stockholm och Ystad, en sträcka på 56 mil. Det blev många hästbyten på vägen eftersom vagnen med hästarna bara fick köras i tre mil innan de skulle bytas av. Resan startade i Stockholm kl 6 på lördag kvällen och var framme i Ystad torsdag eftermiddag. Hastigheten hade ökat jämfört med att man gick till fots.

När järnvägen byggdes i mitten av 1800-talet gick det betydligt snabbare att frakta posten. En resa mellan Stockholm och Göteborg tog då 12 timmar.

Inget kan förflytta sig snabbare än ljuset, men att försöka beräkna hur hög ljushastigheten är har sysselsatt många vetenskapsmän. Det sägs att Galileo Galilei försökte göra ett praktiskt experiment för att ta reda på ljusets hastighet. Han använde två lyktor och en klocka. En person skulle stå i ena änden av en uppmätt sträcka och tända en lykta och samtidigt starta klockan. När ljuset nådde fram till den andra änden av sträckan skulle den andra personen tända sin lykta. När den första personen såg det ljuset skulle han stoppa klockan. Då hade de både en uppmätt tid och ett avstånd för ljuset och de kunde därför beräkna ljusets hastighet, men värdet de fick var inte exakt.