Åk 6–9
 
Svenska
2.5 Övningar - Att räkna med skala
1. Skriv följande skalor med siffror:
a) ett till femtio
b) hundra till fyrtio
c) fyra till hundra
d) två till fem
 
 
2. Kongruens och likformighet
 
a) Vilka rektanglar och kvadrater är kongruenta?
   
b) Vilka rektanglar och kvadrater är likformiga?
   
 
 
3. Kongruens och likformighet
 
a) Vilka figurer är kongruenta?
 
b) Vilka figurer är likformiga?
 
 
 
4. I triangeln ABC är sträckan PQ parallell med sidan BC.
 
  Vilka vinklar är lika stora som vinklarna nedan?
a)

ΛBAC =

b)

ΛABC =

c)

ΛACB =

  Hur förhåller sig sidorna till varandra?
d) som
e) AC förhåller sig till som
f) BC förhåller sig till .
g) Hur stor är sidan BC i triangeln ABC?
 
 
 
5. En sax är 13 cm lång. Den är avbildad i två olika storlekar nedan.
 
a) a) I vilken skala är saxen på bild A ritad?
 
b) Hur lång är saxen på bild B om den är ritad i skala 4:5?
 
 
 
6. Stegen är avbildad i skala 1:50.
 
  Hur lång är stegen i verkligheten om den är 5 cm på bilden?
 
 
 
7. En clownfisk kan vara 9 cm i verkligheten.
 
 
a) I vilken skala är fisk A avbildad?
   
b) I vilken skala är fisk B avbildad?
   
 
 
8. På den här kartan över Sydamerika motsvarar 1 cm på kartan 600 km i verkligheten.
 
a) I vilken skala är kartan ritad?
 
b) Hur bred är den sydamerikanska kontinenten där den är som bredast om sträckan på kartan där är 8,1 cm?
 
 
 
9. Denna karta är ritad i skala 1:12 000 000.
 
a) Hur många kilometer motsvarar 1 cm på kartan?
 
b) Hur stort är avståndet mellan Forsmark och Barsebäck om det är 5 cm på kartan?