Åk 6–9
 
Svenska
3.5 Övningar - Beräkna volym
1. Kub med sidan 8 cm.
 
  Beräkna kubens volym.
   
 
 
2. Rätblockets volym
a)
  Beräkna lådans volym.
 
 
 
3. Klot med radien 2 cm.
 
  Beräkna julgranskulans volym.
 
 
 
4. Cylinder
 
  Beräkna ostens volym.
 
 
 
5. Prisma
 
a) Beräkna prismats volym.
 
 
 
6. Sammansatt kropp
 
  Beräkna tältets volym.
 
 
 
7. Halvklot
 
  Beräkna igloons volym.
   
 
 
8. Pyramid
 
  Beräkna pyramidens volym.
 
 
 
9. Kon
 
  Beräkna konens volym.