Åk 6–9
 
Svenska
2.3 Gamla volymmått
Man skilde förr i tiden på torra och våta mått, d v s om de skulle mäta torrvaror som mjöl och socker eller flytande varor som t ex vin.Volymmått (torra varor)Tunna
En tunna = 146,6 liter struket mått eller 164,9 liter fast mått (med råge).
Med struket mått menas att kannan eller tunnan strukits av med ett strykmått.

Spann (Halvtunna)
En spann = 73,28 liter.

Fjärding
En fjärding = 18,32 liter.

Kappe
En kappe = 1,75 kannor = 4,58 liter.
Ett gammalt svenskt volymmått för torra varor.
Volymmått (flytande varor)

Tunna
En tunna = 4 fjärding = 48 kannor = 125,6 liter.

Ankare
Ett ankare = 39,25 liter.
Användes ofta som mått på vin, öl och brännvin. Måttet blev officiellt år 1665.

Fjärding
En fjärding = 12 kannor = 31,4 liter.

Kanna
En kanna = 2 stop = 2,62 liter.
Gammalt svenskt volymmått för såväl våta som torra varor.

Stop
Ett stop = 1/2 kanna = 1,3 liter

Kvarter
En kvarter = 32,7 cl.
Idag motsvarar storleken närmast en läskedrycksflaska.