Åk 6–9
 
Svenska

4.2 Prisma
Här är ett exempel på ett prisma.Hur beräknar vi begränsningsarean av detta prisma?

Om vi plattar ut prismat ser det ut så här och består av följande sidor:

Begränsningsarea för prismat:
A + B + C + D + E =
4,5 cm2 + 4,5 cm2 + 15 cm2 + 21 cm2 + 15 cm2 = 60 cm2