Åk 6–9
 
Svenska
2.4 Enhetsomvandling
Det är viktigt att du förstår hur du kan uttrycka samma storhet med olika enheter.

Man använder olika enheter beroende på vad man ska uttrycka och mäta. En bostads storlek uttrycks i kvadratmeter. Tänk dig om du skulle uttrycka arean av en bostad i kvadratmillimeter eller i kvadratkilometer istället:

Hur stor är en bostad som är 63 000 000 mm2?
Hur stor är en bostad som är 0,000082 km2?

Det skulle vara mycket svårt att svara på. Eller hur?På bilden visas en kvadrat med sidan 1 m. Figurens area är:

1 m · 1 m = 1 m2
   
Om vi istället anger måtten i
dm så är sidans längd
1 m = 10 dm.

Figurens area beräknat i dm2 är:
10 dm · 10 dm = 100 dm2
   

Med exemplen ovan har vi visat att 1 m2 är samma sak som 100 dm2Vi fortsätter och anger måtten i cm. Sidans längd
1 m = 100 cm.

Figurens area beräknat i cm2 är:
100 cm · 100 cm = 10 000 cm2
   


1 m = 10 dm = 100 cm
1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2


Arean av ett geografiskt område brukar kallas areal. Två enheter som ibland används för att ange arealers storlek är ar och hektar.

1 hektar = 100 ar = 10 000 m2