Åk 6–9
 
Svenska

2.3 Standardenheter för mätning av area
För att människor ska förstå varandra när man jämför arean av olika områden eller ytor, krävs att man är överens om den enhet man använder för att mäta area. Här är de areamått som vi använder i olika sammanhang.


1 kvadratmeter 1 m²

1 kvadratmeter är måttet på en kvadrat där varje sida är 1 m.

Används: Exempelvis när man beskriver bostäders storlek.
Kvadratmeter är grundenheten för area.

Hur många kvadratmeter tror du att din säng är?
Hur många människor tror du får plats på en kvadratmeter?
Hur stort är rummet du nu sitter i?


1 kvadratkilometer 1 km²
1 kvadratkilometer är måttet på area av en kvadrat där varje sida är 1 km.

Används: För att beskriva ett lands storlek.
1 hektar 1 ha
1 hektar är en kvadrat där varje sida är 100 m.
Skrivs: 1 ha = 100 m x 100 m = 10 000 m2

Används: När man uttrycker storleken på åker- och skogsmark.

Hur många hektar är din skolgård?


1 ar
1 ar är måttet på arean av en kvadrat där varje sida är 10 m.
Skrivs: 1 ar = 10 m x 10 m = 100 m2

Används: Inte så mycket. Ibland inom lantmäteriet och i tekniska
sammanhang.


1 kvadratdecimeter 1 dm²
1 kvadratdecimeter är måttet på area av en kvadrat där varje sida är en 1 dm.(Bilden kanske inte är exakt 1 dm2. Det beror på din dator, dess inställningar och bildskärmen.)

Används: Inte så mycket i vardagssammanhang.

Kan du ange något som är ungefär 1 dm2?
Hur många dm2
är arean av din dataskärm?1 kvadratcentimeter 1 cm²
1 kvadratcentimeter är en kvadrat där varje sida är 1 cm.


(Bilden kanske inte är exakt 1 cm2. Det beror på din dator, dess inställningar och bildskärmen.)

Hur många kvadratcentimeter är din nagel?1 kvadratmilimeter 1 mm²
1 kvadratmillimeter är måttet på arean av en kvadrat där varje sida är
1 mm.