Åk 6–9
 
Svenska
2.2 Att använda areaenheter och areamall
Det är bara ibland som man kan jämföra olika områdens storlek genom att lägga dem över varandra. När man inte kan göra det, kan man använda en areamall.

Vilken tror du är störst? Figur A eller B?Med areamall går det lättare att jämföra, eller hur.Då kan vi räkna antalet rutor innanför figurerna. En ruta motsvarar en areaenhet.

En areaenhet:
Vilken figur har störst area?Det är lite opraktiskt att alltid ha en areamall när vi ska beräkna areor. Det finns andra enklare sätt att beräkna areor. Det får du lära dig i nästa kapitel.