Åk 6–9
 
Svenska
3.1 Beräkna omkrets
Tänk dig att du ska gå längs sidolinjerna runt en fotbollsplan med följande mått.

Hur långt har du gått om du har gått ett varv?

Du har då gått:
60m + 100m + 60m + 100m = 320 mDenna sträcka, 320 m, är måttet på omkretsen. Omkrets är alltså ett mått för hur långt det är runt omkring, längs sidorna, på en figur.

Här ser du en rektangel med sidorna a och b. Omkretsen, som vi betecknar med O, blir då:

O = a + b + a + b =
2a + 2b = 2(a+ b)