Åk 6–9
 
Svenska
4.4 Övningar - Sannolikhet i vår vardag
1. Statistiska beräkningar
  Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) är drygt en femtedel av Sveriges befolkning, barn i åldrarna 0 -17 år. I en folksamling finns 250 personer. Hur många är inte barn, statistiskt sett, i folksamlingen?