Åk 6–9
 
Svenska
2.2 Olika sätt att beräkna sannolikhet
Sannolikheten beräknas genom att man först tar reda på det totala antalet utfall, d v s alla möjliga händelser som kan inträffa i en situation. Om du slår en tärning finns sex möjliga utfall, 1, 2, 3, 4, 5, eller 6.

Det andra du måste ta reda på är antalet gynnsamma utfall, d v s alla utfall då händelsen som du är intresserad av inträffar. Om du slår tärning och skall beräkna sannolikheten att slå en fyra eller en femma eller en sexa, så är antalet gynnsamma utfall 3.

Sannolikheten beräknas sedan med följande formel:
3
Sannolikheten =
= 0,5
6
Vi visar med ytterligare ett exempel:

Du har en urna med 10 stycken kulor. 3 är röda, 5 är blå och 2 är svarta. Vad är sannolikheten att dra en svart kula?

Antalet gynnsamma utfall: 2 (svarta kulor)
Totala antalet utfall: 10 (totala antalet kulor)

2
Sannolikheten =
= 0,2
10

Sannolikheten att dra en röd kula är alltså 0,2. Vi kan också uttrycka sannolikhet i procent och då blir svaret 20 %.