Åk 6–9
 
Svenska
2.3 Övningar - Figurer, uttryck och proportionalitet
1. Figur till uttryck
 

Teckna ett uttryck för antalet rektanglar per kolumn i figurerna.

Ex.

Figur 1

1 · 3 + 1 = 4
a)

Figur 2

b)

Figur 3

c)

Figur 4

d) Teckna ett uttryck för antalet rektanglar i den femte figuren.
e) Teckna ett uttryck för antalet rektanglar  som gäller figur n.
 
 
2. Figur till uttryck
 

Teckna ett uttryck för antalet stjärnor i figurerna.

a) Figur 1
b) Figur 2
c) Figur 3
d) Figur 4
e) Teckna ett uttryck för antalet stjärnor  som gäller figur n.