Åk 6–9
 
Svenska
2.3 Övningar - Koordinatsystem
1. Punkter i koordinatsystem
  Ange koordinater för punkterna.
 
  A =
  B =
  C =
  D =
  E =
  F =