Åk 6–9
 
Svenska
5.1 Om uppställningar
Inom matematiken har man länge använt sig av så kallade uppställningar för de fyra räknesätten. De kallas även ibland för algoritmer. De är till för att underlätta olika räkneoperationer. Numera använder vi oss inte så ofta av räkneuppställningar eftersom vi ofta har en miniräknare nära till hands. Det är dock inte alltid vi har det - därför är det bra att kunna räkna snabbt med penna, papper och ditt huvud. Olika länder och kulturer har ofta olika uppställningar - här kommer vi att visa de uppställningar som är vanligast i Sverige.

I detta kapitel ska du alltså få se hur man använder uppställningar/algoritmer för de fyra olika räknesätten. Tänk på att det är viktigt att du kan addera och subtrahera i huvudet och dessutom kan multiplikationstabellen.