Åk 6–9
 
Svenska
1.2 Vad betyder procent?
Man använder begreppet procent för att man ska kunna jämföra saker och ting.Buffon får 10 skott på mål.
Han räddar 7 av dem.

Han räddar alltså 7 skott av 10.

Isaksson får 25 skott på mål.
Han räddar 19 av dem.

Han räddar alltså 19 skott
av 25.
Hur ska vi kunna avgöra vilken målvakt som är bäst?

Vad är mest: 7 av 10 eller 19 av 25?

Ett sätt att tydligt jämföra vilken målvakt som är bäst är att använda procent. Det blir lättare att jämföra dem om man räknar som om de hade fått 100 skott på mål. Vi förlänger bråken så att de får 100 i nämnaren.

Då hade Buffon räddat 70 av skotten 7/10 = 70/100.
Isaksson hade räddat 76 av skotten 19/25 = 76/100.

Isaksson räddade en större andel av skotten på mål.

Buffon räddade 70/100 = 70 % av skotten.
Isaksson räddade 76/100 = 76 % av skotten.

Hur många procent av skotten hade målvakterna räddat om de hade räddat alla skotten?

Svar: De hade i så fall räddat 100 % av skotten.