Åk 6–9
 
Svenska
1.1 Introduktion
Varför använder vi oss av procent?

Du har säkert sett ordet procent eller symbolen för procent: % , i olika situationer? Kan du något om procent?

Vad tänker du på när du hör ordet procent?
Några elever som fick den frågan svarade så här:

”50 procent är detsamma som hälften.”

”När affärer har rea brukar de skriva på skyltar hur många procent de har sänkt priserna med.”

”På mjölkförpackningar står det hur många procent fett som mjölken innehåller för att olika mjölksorter innehåller olika mycket fett.”

”Om jag ger 100 procent ger jag allt.”

”Ibland blir saker dyrare. Då kan man också tala om hur stor prishöjningen är med hjälp av procent.”

Vilka svar känner du igen?