Åk 6–9
 
Svenska
6.5 Övningar - Division
1. Dividera med hela tal
a)
1  ÷  2 =
3
b)
1  ÷  3 =
5
c)
1  ÷  2 =
4
d)
2  ÷  2 =
3
e)
4  ÷  3 =
5
f)
3  ÷  5 =
4
 
 
2. Division av två tal i bråkform.
a)
2  ÷  2  =
5 3
b)
2  ÷  3  =
3 4
c)
7  ÷  14  =
9 9
d)
5  ÷  2  =
8 5
e)
2  ÷  6  =
7 7
f)
 4   ÷  2  =
11 5
 
 
3. Beräkna och svara i enklaste form.
a)
3  ÷  6  =
4 7
b)
5  ÷  10  =
9 12
c)
21  ÷   7   =
64 32
d)
1 2  ÷  1  =
5 5
e)
2 2  ÷  1 3  =
3 4
f)
2 1  ÷  1 1  =
4 2