Åk 6–9
 
Svenska
6.4 Metoder för division
Nu ska du lära dig att använda vad du tidigare har lärt dig om bråk och hur du går tillväga när du ska dividera med bråk.

Att dividera med bråk är detsamma som att multiplicera med det inverterade bråket.

Exempel:
÷

Här inverteras bråket

.
Täljare och nämnare multipliceras sedan var för sig.

÷ = = =
Division med bråk som förkortas
Om inget annat anges ska du alltid försöka svara med så enkel form som möjligt. Då måste du använda dig av förkortning. Det finns två alternativ:

Exempel: ÷


Alternativ 1: Utför först beräkningen och förkorta sedan.

÷ = = =


Alternativ 2: Förenkla genom att förkorta i beräkningen.

÷ = = =

Du kan prova dig fram och välja den metod som passar dig bäst.
Division med bråk i blandad form

Om bråken är skrivna i blandad form görs bråken först om till bråkform och sedan utförs beräkningen:

Exempel: ÷ = ÷ = = =