Åk 6–9
 
Svenska
5.5 Övningar - Multiplikation
1. Beräkna och svara i enklaste form.
a)
2  ·   1
3
b)
4  ·   1
5
   
c)
5  ·    2 
12
d)
3  ·   2
7
   
e)
6  ·    2 
12
f)
7  ·    1 
10
 

 
 
 
2. Beräkna
a)
5  av  32 =
8
b)
6  av  42 =
7
c)
3  av  30 =
5
d)
 5   av  200 =
100
e)
 9   av  150 =
15
f)
 8   av  60 =
12
 
 
3. Beräkna och svara i enklaste form.
a)
1  ·   2  =
4 3
b)
2  ·   3  =
5 4
c)
3  ·   5  =
10 6
d)
2  ·   5  =
5 2
e)
2  ·   4  =
3 5
f)
2  ·   3  =
5 4