Åk 6–9
 
Svenska
4.5 Övningar - Addition och subtraktion
1. Beräkna och svara i enklaste form.
a)
3  -  1
6 6
b)
2  +   1
3 3
   
c)
3  -   2
7 7
d)
3  -   1
4 4
   
e)
 3   +    5 
12 12
f)
4  -   1
8 8
   
g)
 6   +    1 
10 10
h)
10  -    3 
15 15
   
i)
13  +    2 
15 15
j)
 31   +    50 
100 100
 
 
 
 
2. Beräkna bråken.
a)
1  -   1  =
2 4
b)
1  +   1  =
3 6
c)
 1   +   1  =
10 5
d)
1  +   1  =
2 8
e)
1  -   1  =
2 3
f)
1  +   1  =
3 5
g)
 1   -    1   =
36 45