Åk 6–9
 
Svenska
3.7 Övningar - Att jämföra bråk
1. Vilket av de två bråken är störst? Skriv svaret i bråkform.
a)


b)


c)


d)


2. Ange om bråket är mindre än, större än eller lika med 1.
a)
4
9
b)
5
3
c)
12
12
d)
6
9
e)
15
15
f)
7
5
g)
23
23
3. Storleksordna bråken. Börja med det minsta.
a)
1 1 1
3 2 5
b)
1 1 1
7 3 4
c)
4 3 7
7 9 8
d)
9 5 2
20 10 5
4. Hur många hela och hur många delar visar dessa bilder?
a)


b)


c)


d)


e)


f)


g)


5. Hur många hela kan du bilda av följande antal delar, och hur många delar blir över?
Ex 5 halva 2 hela och 1 halv
a) 42 femtedelar
b) 19 sjundedelar
c) 36 tiondelar
d) 26 åttondelar
e) 43 tjugondelar
f) 40 tolftedelar
g) 30 niondelar