Åk 6–9
 
Svenska
2.5 Övningar - Del av en hel
1. Hur många lika stora delar är dessa figurer indelade i?
a) b)
   
c) d)
   
 
 
2. Vilket namn har delen?
Ex Fyra lika stora delar Fjärdedel
a) Tre lika stora delar
b) Elva lika stora delar
c) Femton lika stora delar
d) Arton lika stora delar
e) Tjugo lika stora delar
f) Hundra lika stora delar
g) Tjugofyra lika stora delar
 
 
3. Hur mycket saknas för att bilda en hel:
a) b)
   
c) d)
   
 
 
4. Hur mycket saknas för att bilda en hel när du har:
Ex 2 tredjedelar 1 tredjedel
a) 4 femtedelar
b) 1 sjättedel
c) 2 sjundedelar
d) 3 åttondelar
e) 8 tiondelar
f) 4 elftedelar
g) 1 halv
 
 
5. Skriv följande bråk med siffror:
a) Tre femtedelar
b) Sju tolftedelar
c) Fyra hundradelar
d) Åtta elftedelar
e) Två tredjedelar
f) Fem halva
g) En niondel