Åk 6–9
 
Svenska
2.4 Olika namn för samma andel
Om du delar en hel i två lika stora bitar får du två halvor.

=Om du delar en halv i två lika stora delar får du två fjärdedelar.

=Man kan alltså uttrycka samma andel på flera olika sätt.Enklaste form Förlängd form Förlängd form
En halv
=
Två fjärdedelar
=
Fyra åttondelar
=
=
=
=


Enklaste form Förlängd form Förlängd form
En tredjedel
=
Två sjättedelar
=
Tre niondelar
=
=
=
=