Åk 6–9
 
Svenska
5.4 Övningar - Addition och subtraktion
1. Beräkna utan miniräknare.
Ex 0,1 + 0,1 = 0,2
a) 0,2 + 0,5 =
b) 0,9 – 0,7 =
c) 0,4 + 0,8 =
d) 0,25 + 0,60 =
e) 0,43 – 0,27 =
f) 0,123 – 0,004 =
g) 0,123 + 0,004 =
 
 
2. Beräkna utan miniräknare.
Ex 0,11 + 0,1 = 0,21
a) 0,58 + 0,3 =
b) 0,71 – 0,5 =
c) 1,3 + 0,05 =
d) 3,9 – 0,004 =
e) 6,27 – 5,702 =
f) 0,999 + 0,1 =
g) 0,999 - 0,1 =
 
 
3. En låda med äpplen väger 32,7 kg. Hur mycket väger äpplena om den tomma lådan väger 1,8 kg? Skriv ett uttryck för äpplenas vikt och  beräkna den.
 
 
 
4. En 7 meter lång bräda sågades i två delar. Den ena biten var 2,67 meter lång. Hur lång var den andra biten? Skriv ett uttryck för brädans längd och beräkna den.