Åk 6–9
 
Svenska
2.5 Övningar - Från bråk till decimal
1. Vilka av följande bråk har oändligt antal decimaler när de skrivs i decimalform?
a)
3
4
b)
1
3
c)
4
5
d)
5
6
e)
1
9
f)
7
8
 
 
 
2. Skriv som decimaltal:
Ex Fem hundradelar 0,05
a) Tre tiondelar
b) 47 hundradelar
c) Åtta tusendelar
d) 75 tusendelar
e) 2 765 tiotusendelar
f) Två hundratusendelar
g) 35 tiondelar
 
 
3. Skriv som decimaltal:
Ex Fyra hela och fem tiondelar 4,5
a) Sju hela och fem tiondelar
b) 589 hundradelar
c) 3008 tusendelar
d) 192 tiondelar
e) Två hela och 83 tiotusendelar
f) Fem hela och 62 tusendelar
g) 350 tiondelar