Gymnasium
 
Svenska

1 Inledning

Funktioner är viktiga i matematiken. Med hjälp av dem kan man studera samband av olika slag. Historiskt användes funktioner redan av de babyloniska astronomerna för cirka 3000 år sedan. De var intresserade av sambandet mellan himla-kropparnas positioner och tiden.

Funktionsbegreppet infördes mer formellt för ca 300–400 år sedan. Betydelsefull här var den italienska forskaren Galileo Galilei, som bland annat intresserade sig för hur föremål rörde sig och föll fritt samt krafterna som styrde tidvattnet. Han lär ha utfört experiment genom att släppa olika tunga föremål från det lutande tornet i Pisa. Vidare bör nämnas den tyske matematikern Gottfried Willhelm von Leibniz och engelsmannen Isaac Newton, vilka båda gjorde viktiga insatser vid införandet av termen ”funktion”. De schweiziska bröderna Johann och Jakob Bernoulli har haft stor betydelse då begreppet definierades.

Idag är funktionsbegreppet centralt i många olika sammanhang, såsom ekonomi, fysik, astronomi och medicin.

Ta reda på :

Galileo Galilei trodde att tunga och lätta föremål faller lika snabbt om man bortser från luftmotståndet. Därav de ovan nämnda experimenten med att släppa föremål från det lutande tornet i Pisa. Hade han rätt?

Matematik A © Stockholms stad