Gymnasium
 
Svenska

2.1 Tabeller

Ett statistiskt material består av observationer. Dessa kan presenteras med hjälp av en tabell. Vanligtvis består en tabell av horisontella rader och vertikala kolumner. Raden och kolumnen möts i en cell, i vilken det står information, i regel ett tal.

Kolumn 1
Kolumn 2
Kolumn 3
Rad 1
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Rad 2
Rad 3
Rad 4


Här följer några exempel på tabeller:

Exempel: Ett företag hyr ut kanadensare och redovisar i följande tabell det totala antal uthyrningstimmar per dag under fyra veckor:

Vecka
mån
tis
ons
tor
fre
lör
sön
26
37
39
33
44
41
58
62
27
41
32
29
36
39
54
53
28
31
22
34
38
40
51
60
29
30
23
26
32
35
44
53

För att se antalet uthyrningstimmar en viss dag så väljer man vecka (rad) och veckodag (kolumn), samt läser av cellens innehåll. Exempelvis var antalet uthyrningstimmar 29 på onsdagen vecka 27.

Exempel: I ett hyreshus bor det sammanlagt 30 barn under 10 år och de har följande åldrar:


7 4 2 9 1 9
9 2 7 6 7 8
7 7 1 6 1 3
4 9 7 1 1 4
7 2 9 8 7 9


Utifrån dessa observationer skapar vi en frekvenstabell. Med frekvens menas antalet gånger varje ålder förekommer och med relativ frekvens menas frekvensen delat med totala antalet observationer (dvs. andelen).

Ålder
Frekvens
Relativ frekvens
1
5
5/30 ≈ 0,17 ≈ 17 %
2
3
3/30 = 0,1 = 10 %
3
1
1/30 ≈ 0,03 = 3%
4
3
3/30 = 0,1 = 10 %
5
0
0/30 = 0 %
6
2
2/30 ≈ 0,07 = 7 %
7
8
8/30 ≈ 0,27 = 27 %
8
2
2/30 ≈ 0,07 = 7 %
9
6
6/30 = 0,2 = 20 %Fundera på och diskutera med andra:

Varför blir summan av de relativa frekvenserna i ovanstående tabell 101 % och inte 100 % ?

Matematik A © Stockholms stad