Gymnasium
 
Svenska

1 Inledning

Det samhälle vi lever i beskrivs ofta som ett informationssamhälle, där vi dagligen tar emot och analyserar stora mängder information. För att vi ska kunna fungera som självständiga och kritiskt tänkande medborgare så är det nödvändigt att vi kan tolka och förstå den information som möter oss via exempelvis tidningar, tv och Internet. Oavsett om det handlar om nyhetsstatistik eller information i en valrörelse, behövs god analysförmåga för att kunna dra välgrundade slutsatser.

Det är även viktigt att själv kunna samla in, bearbeta, och presentera information. Detta kan ske med hjälp av till exempel tabeller och diagram. I detta sammanhang kan datorn vara ett viktigt redskap. Det finns stora möjligheter att utföra beräkningar och sorteringar av stora mängder information samt att presentera den på ett tilltalande sätt med hjälp av datorn.

Vetenskapen om metoder att samla in, bearbeta, redovisa och analysera information, kallas statistik. Den typ av information som behandlas i statistik, exempelvis tal och värden, kallas ofta data. Detta ord kommer ursprungligen från latin och är besläktat med ordet dator, vilket kan sägas betyda informationsbehandlare.

Statistik används i många sammanhang. Här är några exempel:

  • Ett företag vill redovisa intäkter, utgifter, kostnader, lönsamhet och annan viktig information och gör det med en kombination av text, tabeller och diagram.
  • Ett försäkringsbolag vill göra en riskbedömning för att kunna avgöra hur stor försäkringspremien ska vara för en bilägare i en viss ålder och med en viss bil. De studerar då olycksstatistik för att komma fram till hur stor olycksrisken är.
  • Meteorologer vill göra pålitliga väderprognoser och analyserar därför stora mängder information om temperatur, nederbörd, vindhastighet och lufttryck.
  • Ett opinionsinstitut vill undersöka hur det kommer att gå i nästa riksdagsval och intervjuar därför 1000 personer angående politiska sympatier. Denna statistiska information bearbetas, presenteras och analyseras.


Statistik kan vara ett kraftfullt verktyg för att hantera komplicerad information och omfattande mängder data. Det är dock viktigt att inse att statistik även kan missbrukas för att vilseleda. Genom att exempelvis utelämna viss information eller göra missvisande diagram, kan osanningar presenteras så att de verkar trovärdiga. Var därför ifrågasättande och kritisk när du möter statistisk information.

Statistiska Centralbyrån, SCB, är en myndighet som samlar in och presenterar viktig statistik om det svenska samhället. Hos dem kan du hitta intressant information.

Matematik A © Stockholms stad