Gymnasium
 
Svenska

4.1 Mäta vinklar

Två räta linjer som möts i en gemensam ändpunkt kan kallas vinkelben och den gemensamma ändpunkten kan kallas vinkelspets. Mellan vinkelbenen uppstår en vinkel som kan sägas vara ett mått på den s.k. vridningen. För att markera vinkeln används ofta en båge:

Vinklar mäts ofta i grader (skrivs ”°”). Ett varv motsvarar 360°. En annan vinkelenhet som förekommer är radianer.

För att mäta en vinkel används en gradskiva. Här följer två exempel på hur en gradskiva kan se ut:

För att kunna mäta en vinkel med hjälp av en gradskiva läggs gradskivans horisontella kant (mitt för 0°) längs med det ena vinkelbenet. Därefter avläses vinkeln på gradskivan vid det andra vinkelbenet.

Exempel: Vinkeln nedan är 35°.

Vinkeln kan skrivas intill bågen:

Ett helt varv indelas i 360°:

Ett halvt varv är följaktligen 180°:

Om en vinkel är större än 180° kan en 360°-gradskiva användas.
I nedanstående exempel mäts vinkeln till 220°.

 Ta reda på:

Hur många radianer utgör ett helt varv?