Gymnasium
 
Svenska
9.1 Storheter och enheter

Matematik används i vardagliga sammanhang för att lösa olika typer av problem. Denna matematik kan sägas vara konkret istället för abstrakt. Man säger även att man ägnar sig åt tillämpningar.

Exempel: Du mäter hur lång en vägg är i ett rum och kommer fram till att den är 4,3 meter. Här använder du dig av en storhet som är sträckan (längden) och en enhet som är meter.

Nedan följer några exempel på storheter och enheter. Observera att storhetsbeteckningarna kan variera och att de enheter som anges är exempel på enheter.

Storhet

Storhets-beteckning

Enhet

Enhets-beteckning

sträcka

s

meter

m

tid

t

sekunder

s

hastighet

v

meter per sekund

m/s

massa

m

gram

g

längd

l

meter

m

area

A

kvadratmeter

m2

volym

V

kubikmeter

m3

densitet

ρ
(grekiska ”rho”)

kilogram per kubikmeter

kg/m3

Elektrisk spänning

U

volt

V

Elektrisk ström

I

ampere

A

Elektrisk effekt

P

watt

W

Ibland används ordet ”vikt” istället för ”massa”.
Ibland används ordet ”fart” istället för ”hastighet”.
Ibland används ordet "täthet" istället för "densitet".

Ta reda på:

Vilka andra tidsenheter än ”sekunder” förekommer?