Gymnasium
 
Svenska
4.1 Bråkform

I samband med beräkningar och problemlösning är det inte tillräckligt att hålla sig till de naturliga talen (0, 1, 2, 3, 4, …). Det uppstår ofta situationer då man behöver räkna med delar av en hel eller andelar.

tårtaOm du exempelvis ska dela en tårta i åtta lika stora delar så utgör varje del en åttondel av tårtan.
Matematiskt skrivs detta

kan ses som en division eller en kvot, där 1 är täljaren och 8 är nämnaren, men det kan även ses som ett tal skrivet i bråkform. Man brukar använda begreppet bråk, men det kan även användas för andra typer av divisioner, där täljare och nämnare inte är naturliga tal.

Om tre personer tar varsin tårtbit så tar de tillsammans av tårtan:

Tal i bråkform kan inte ha noll i nämnaren eftersom det inte är möjligt att dela något i noll delar.

Tal i bråkform kan även ha ett snett bråkstreck: = 3/8

Här följer några exempel på tal i bråkform och hur de utläses:
 

En halvv
Två tredjedelar
En fjärdedel
En femtedel
En sjättedel
Tre sjundedelar
En åttondel
Fyra niondelar
En tiondel
Fem elftedelar

Fundera på och diskutera med andra::

Det är inte möjligt att ett tal i bråkform har nämnaren noll. Är det möjligt att täljaren är noll? Om så är fallet, ge exempel på en situation eller händelse där en sådan division görs.