Gymnasium
 
Svenska
2.1 Siffror och naturliga tal

För att beskriva storlek, antal och värde använder vi tio siffror:

Siffra:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uttalas:
noll
en/ett
två
tre
fyra
fem
sex
sju
åtta
nio

Dessa siffror kan skrivas tillsammans för att bilda tal.

Ett naturligt tal är ett tal som anger antal eller ordning.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15… (osv.) är naturliga tal.

Exempel när naturliga tal används:
I skålen finns det sju äpplen.
Jag har 14 kusiner.
I löpartävlingen kom Mikael på femte plats.
Alma lyckades på det 16:e försöket.

I löpande text skriver man vanligtvis ett tal med bokstäver om det handlar om talen 0–12 och med siffror om det är 13 eller större.

Talet noll betyder ”ingenting” och har börjat användas sent i mänsklighetens historia, bl.a. i Indien på 800-talet och av Mayaindianerna i Centralamerika några hundra år tidigare.

Vartannat tal, 0, 2, 4, 6, 8, 10, … kallas ett jämnt tal.
Vartannat tal, 1, 3, 5, 7, 9, 11, … kallas ett udda tal.

Man kan enkelt avgöra om ett flersiffrigt tal är jämnt eller udda. Om talets sista siffra är jämn så är talet jämnt och om den är udda så är talet udda.