Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
3.1 Rätblock och kub
Ett rätblock kan enkelt beskrivas som en låda med sex sidor.

Exempel på föremål i vardagen som har formen av ett rätblock är ett mjölkpaket och en tegelsten.Kub
En kub är en variant av ett rätblock. I en kub är alla sex sidor kvadrater med samma storlek.

Ett exempel på en kub kan vara en tärning(där hörnen ej är avslipade).Volymberäkning
Man kan säga att volymen för en kub med sidan fem centimeter motsvarar volymen av 125 kubikcentimeter stora kuber.

Totalt är dess volym därför 5 cm · 5 cm · 5 cm = 125 cm3 eller
5 · 25 cm³ = 125 cm³

Vi kan därför säga att rätblockets volym är:
Basytans area (B) = längden (l) · bredden (b)Exempel

Ett juicepaket har måtten enligt bilden. Beräkna juicepaketets volym.

Volymen(V) = Basytan(B) · höjden(h)

Basytan = 7 cm · 7 cm = 49 cm2

Volymen = 49 cm2 · 20 cm = 980 cm3

Svar:
V = 980 cm3 = 0,980 dm3 ≈ 1 liter

Foto: Fredrik Enander