Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
2.1 Begreppet volymenhet

Volym handlar om hur mycket något innehåller – rymmer.
Dessa tre flaskor har samma innehåll men olika storlek. De är storleksordnade med flaskan som har minst volym till vänster. Den största flaskan har mest volym och och står till höger.


Foto: Fredrik Enander

Hur många sockerbitar tror du att det finns i paketet?

Måste man räkna alla eller finns det något snabbare sätt att räkna ut det?

I det översta lagret finns det fem rader med sju sockerbitar i varje rad. Det blir 5 · 7 = 35 sockerbitar.


Foto: Lennart Rönnberg

Hur många lager av sockerbitar tror du finns i kartongen? Om vi ställer sockerbitar utanför kartongen, ser vi att vi kan ställa fyra stycken på varandra.

Då kan vi beräkna ut det totala antalet sockerbitar.

Antalet sockerbitar är lika med antalet sockerbitar per lager multiplicerat med antal lager.

Antalet sockerbitar = 35 · 4 = 140 st

Vi kan säga att förpackningen har en volym som motsvarar 140 sockerbitar. Alltså om varje sockerbit motsvarar en volymenhet kan vi säga att paketet har volymen 140 volymenheter.

Foto: Lennart Rönnberg
Foto: Fredrik Enander
Föremål (kroppar) kan ha lika stor volym men olika former.

Burken och flaskan känner du säkert igen. De har samma volym men olika former.


Foto: Fredrik Enander

Alla dessa olika rätblock har volymen 24 cm3.

Foto: Lennart Rönnberg