Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali

1.2 Historik
Det finns många mått för att ange volym. I gamla tider skiljde man på volymen för torra respektive flytande varor.

Det största måttet var en tunna. En tunna i torra varor, t ex mjöl, hade volymen 146,6 liter i struket mått eller 164,9 liter om det var med råge (att mjölet höjde sig över kanten på tunnan).

Om det var något flytande däremot, t ex en tunna med malt, så motsvarade måttet bara 125,6 liter. Måttet ankare (ca 39 liter) brukade användas för att mäta vin, öl eller brännvin. Andra mått var fjärding, kanna, stop, kvarter (32,7 cl) och jungfru (8,2 cl).

För torra varor användes mått som spann, fjärding, kappe, kanna och skäppa.

Du kan också läsa mer om olika mått i avsnittet vikt.