Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali
5.2 Övningar - läsa och tolka information
1. Diagrammet visar hur många procent som dagligen använder internet uppdelat på ålder och kön (första kvartalet 2006).
 
a) Hur är fördelningen mellan könen i åldersgruppen 16-24 år?
   
b) Vilken åldersgrupp använder internet mest?
   
c) Kan du se något samband mellan ålder och internetanvändning?