Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali

4.8 Lådagram
Lådagram, eller boxplot (på engelska) som det också kallas, är ett så kallat spridningsmått och är särskilt användbart när man ska jämföra mätvärden från flera grupper eller från flera tidpunkter. Det visar största och minsta värdet, mittpunkten – medianen, och kvartiler som avgränsar "en låda" som omfattar 50 % av data.

Vi utgår från ett exempel:

En grupp av människor har följande åldrar, skrivna i storleksordning.
Nedre kvartilen: gränsen för de första 25% av värdena = 17
Övre kvartilen: gränsen för de första 75% av värdena = 25
Kvartilavstånd: Övre kvartilen minus nedre kvartilen = 25 – 17 = 8

Lådagrammet ser ut så här när vi ritar in det på en tallinje:Vi sammanfattar:

  • minsta och största värdet
  • medianen, det mittersta värdet
  • nedre kvartilen (25:e percentilen)
  • övre kvartilen (75:e percentilen)