Åk 6–9
 
Svenska/Soomaali

4.6 Cirkeldiagram
Cirkeldiagram används när man vill visa en fördelning av några få observationsvärden. "Tårtbitarna" i cirkeldiagrammet kallas för cirkelsektorer.

Här följer ett exempel från betygsstatistiken från 2004/2005. Tabellen och diagrammet visar slutbetygen i grundskolan (år 9) för hela Sverige i matematik.

Andel (%) elever som erhållit visst betyg eller ej nått målen i matematik:

Källa: Skolverket


Rita cirkeldiagram
Det är bra om du har kunskaper om medelpunktsvinklar innan du läser detta.

Om du ska rita ett cirkeldiagram utifrån några obsevationers värden kan du använda dig av programmet Excel eller något annat lämpligt program i datorn. Du kan även rita ett cirkeldiagram med hjälp av penna, gradskiva och passare.

Vi använder samma undersökning som ovan, d v s betygsstatistik. Tabellen visar slutbetygen i ämnet idrott i grundskolan för hela Sverige.

Andel (%) elever som erhållit visst betyg eller ej nått målen i ämnet idrott:

Källa: Skolverket

Om vi räknar ihop procentsatserna för de olika betygen får vi naturligtvis 31,6 + 38,4 + 22,9 + 7,1 = 100%.

Du vet kanske att ett varv runt cirkeln är 360 grader.
Vi kan då säga att 360° = 100%
Alltså är 1% = 3,6°

Vi får då:Vi avrundar till hela grader. Rita sedan en cirkel med din passare eller runt ett föremål. Sedan är det dags att ta fram din gradskiva och rita in de olika cirkelsektorerna. Du skriver sedan namn och procent i varje cirkelsektor.